Garantie

Alle "nieuwe" houtkachels en fornuizen van Houtstook enzo hebben de nodige keurmerken, dit geeft voor de consument de garantie van een veilige kachel.

Mocht er iets mis zijn met de kachel dan geldt, afhankelijk van de fabrikant, minimaal 2 jaar garantie. 
De garantie geldt voor fabricagefouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde aansluiting of door slecht gebruik/onderhoud vallen niet onder de garantie. 

Uitgesloten van garantie zijn de binnenbekleding stenen en roosters.

Om inbranden van vuil en witte vlekken te voorkomen dient uitsluitend met speciale kachelruit reiniger gereinigd te worden.

Reclamaties zonder foto's worden niet gehonereerd.

Op onze Warmfire goedgekeurde DW rookgaskanalen heeft u 25 jaar garantie.

Op installatiewerk uitgevoerd door Houtstook enzo heeft u 1 jaar garantie na oplevering.

Wij verzoeken u een eventueel garantiegeval per e-mail vergezeld van foto(s) bij ons in te dienen.